УКР РУС ENG
НАУКОВА ГРУПА ПРОФ. І.О. ФРИЦЬКОГО

gerb

Захищені кандидатські дисертації

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рейтинг@Mail.ru
 

Дисертант

Тема дисертації

Рік захисту

1.

Дударенко Микола Михайлович

Координаційні сполуки нікелю(ІІ) та міді(ІІ) з бідентатними лігандами оксимного, амідного та гідроксаматного типів

2002

2.

Присяжна Олена Володимирівна

Координаційні сполуки 3d-металів з тетрадентатними відкритоланцюговими лігандами оксимного типу
2003

3.

Кандерал Ольга Михайлівна
Синтез, будова та властивості координаційних сполук міді(ІІ) та (ІІІ) з тетрадентатними лігандами оксимно-гідразидного типу
2006

4.

Голеня Ірина Олександрівна
Координаційні сполуки міді(ІІ) та заліза(ІІІ) з піридилгідроксамовими кислотами
2008

5.

Пенкова Лариса Володимирівна

Біядерні комплекси 3d-металів з піразолатними лігандами у моделюванні гідролітичних металоферментів
2008

6.

Середюк Максим Леонідович
Фазові та спінові переходи у координаційних сполуках заліза(II)
2009

7.

Мороз Юрій Сергійович
Олігоядерні супромолекулярні сполуки 3d-металів на основі полінуклеотивних азотвмісних лігандів
2009

8.

Давиденко Юлія Михайлівна
Координаційні сполуки 3d-металів з нехелатуючими піразольними лігандами
2012

9.

Павлішук Анна Віталіївна
Синтез, структура і фізико-хімічні властивості екстракоординовних систем на основі металокраунів
2012

10.

Малінкін Сергій Олександрович
Олігоядерні координаційні сполуки міді (ІІ), нікелю (ІІ) та цинку (ІІ) на основі асиметричних 3,5-заміщених піразолів
2012

11.

Гуральський Ілля Олександрович
Нанооб'єкти зі спіновими переходами: отримання, організація на поврхні та дослідження їх бістабільності оптичними методами
2012